Een bloemetjes gordijn

p1210743

In Rio de Janeiro, in Venetië, in Oeteldonk en ook In Delft. Als ik rond het middaguur hoempamuziek hoor dan weet ik het weer. De carnavalsstoet trekt voorbij. Van een uitbundig en feestelijk spektakel is alleen sprake bij de deelnemers aan de optocht. De paar mensen langs de kant zijn toevallige passanten die verschrikt stilstaan. Het leeft hier bepaald niet. Hoe jammer misschien ook voor de mensen op de praalwagens en in de muziekkorpsen. Ik voel me een houten klaasje, onmachtig om het feest mee te vieren. Nee, weet je wat ik dan liever zou willen zijn? Juist.