Méérkoeten

Het is een hele kolonie hier in het plantsoen voor de deur. Niet zo vreemd als je bedenkt dat er heel wat nesten van meerkoeten in de buurt zijn. Als veel van het jonge spul ook daadwerkelijk groot wordt en niet voortijdig door een reiger is verschalkt, dan krijg je dus dit soort groepsvorming. Naast waterplanten, weekdieren en waterinsecten voeden ze zich ook met gras, zaden en bessen. Als ik me tussen de buien door even naar buiten waag, constateer ik dat het gras voorlopig niet gemaaid hoeft te worden.

Burenruzie

Nieuws van het krakersfront. Het lijkt er op dat de familie Meerkoet het nest weer terug heeft. In een grachtje verderop troffen we de zwanenjongen aan. De vader of moeder die het spul vorige week nog een beetje in de gaten hield, zag ik niet meer. Pas na de winter worden de jongen van het nest verstoten als het zwanenpaar opnieuw gaat broeden. Maar waar het oorspronkelijk nest is, weet ik niet. Of één van de ouders dood is, weet ik ook al niet. Het enige dat ik weet is dat twee meerkoeten weer op hun oorspronkelijke nest zitten. Te midden van wat zwanendons, dat wel.

Nest overname

Op de terugweg van ons ommetje door Delft kwamen we langs het Rietveld waar we in het voorjaar een meerkoetenfamilie volgden. Tot onze verbazing heeft een zwanenfamilie het nest gekraakt. Het lijkt te gaan om een één oudergezin met maar liefst zeven jonge zwanen. En dat trekt de hele dag bekijks. De zwanenfamilie was bezig met een poetsbeurt en twee van de jongen, die inmiddels al een aardig formaat hebben, stonden boven op het nest in wankel evenwicht hun veren weer netjes te leggen. De familie Meerkoet, die ik op de onderste foto op 15 mei fotografeerde, was een stuk verderop aan het zwemmen en lijken te zijn weggejaagd. Het liefst zou ik een halve dag op het bankje vlakbij dit nest gaan zitten om te kijken of de krakers alsnog hun tijdelijke woning weer worden uitgezet. Nou ja, woning… ze passen er met geen mogelijkheid met z’n allen op. Ik ga het de komende dagen in de gaten houden en kom er op terug als er nieuws te melden is.

Zorgzaam

Deze vogelverschrikker jaagt hopelijk de meeuwen weg zodat de baby meerkoetjes rustig kunnen opgroeien en niet opgegeten worden. Op een geplastificeerd A4tje werd mij, argeloze passeerder op weg naar de kapper, verteld wat hier aan de hand is. Natuurlijk keek ik even in het nest. Daar zag ik drie donsjes én het achterste van een van de ouders die net een duik nam op zoek naar voedsel voor het kroost. De andere ouder en spruit nummer vier zwommen een eindje verder weg.

Het is een tamelijk keurig nest, zonder veel zichtbaar plastic afval. In de NRC van gisteren las ik dat Auke-Florian Hiemstra promoveert op zwerfafval als bron van nestmateriaal bij meerkoeten. Hij is op zoek naar burgerhelpers die een nest een tijd willen volgen. Het is dat we over een week vertrekken naar verre oorden, maar anders had ik me graag aangemeld.